Sega Bodega, Security

Rushing for a flight so I'll keep this brief; Sega Bodega reworks Heartbroken and it's sweeeeeeeeeeeet (listen to it).